· Miễn phí mở tài khoản.

· Tự chọn số tài khoản đẹp như ý.

· Mở tài khoản trực tuyến nhanh chóng.

· Nhận nhiều ưu đãi, quà tặng giá trị.

· Được trả công khi tải app và đăng ký mở tài khoản thành công.

 • Khách hàng tải app và đăng ký mở tài khoản thành công

 • Giữ số dư tài khoản tối thiểu 50,000 VNĐ

 • Phát sinh giao dịch tối thiểu 100,000 VNĐ

 • Hoàn tiền 100.000đ vào tài khoản với giao dịch thanh toán bất kỳ từ 200.000đ trong vòng 10 ngày đầu kể từ ngày mở tài khoản.

 • Giữ App trong vòng 30 ngày

 • Khách hàng không được copy link dán lên trình duyệt -> sẽ bị mất đơn.

 • Cho phép ứng dụng theo dõi


 • Khách hàng tải app và đăng ký mở tài khoản thành công

 • Giữ số dư tài khoản tối thiểu 0 VNĐ

 • Phát sinh giao dịch tối thiểu 0 VNĐ

 • Giữ App trong vòng 30 ngày

 • Khách hàng không được copy link dán lên trình duyệt -> sẽ bị mất đơn.

 • Cho phép ứng dụng theo dõi


 • Khách hàng tải app và đăng ký mở tài khoản thành công

 • Giữ số dư tài khoản tối thiểu 0 VNĐ

 • Phát sinh giao dịch tối thiểu 0 VNĐ

 • Liên kết ngân hàng thành công (bắt buộc)

 • Khách hàng không được copy link dán lên trình duyệt -> sẽ bị mất đơn.

 • Cho phép ứng dụng theo dõi


 • Khách hàng tải app và đăng ký mở tài khoản thành công

 • Giữ số dư tài khoản tối thiểu 0 VNĐ

 • Phát sinh giao dịch tối thiểu 0 VNĐ

 • Giữ App trong vòng 7 ngày

 • Khách hàng không được copy link dán lên trình duyệt -> sẽ bị mất đơn.

 • Cho phép ứng dụng theo dõi


 • Khách hàng tải app và đăng ký mở tài khoản thành công

 • Giữ số dư tài khoản tối thiểu 0 VNĐ

 • Phát sinh giao dịch tối thiểu 0 VNĐ

 • Giữ App trong vòng 20 ngày

 • Khách hàng không được copy link dán lên trình duyệt -> sẽ bị mất đơn.

 • Giới hạn 1 đơn hàng / 1 cookies

 • Cho phép ứng dụng theo dõi

 • Nhập mã giới thiệu: AT1303570 để tránh lost đơn


 • Khách hàng tải app và đăng ký mở tài khoản thành công

 • Giữ số dư tài khoản tối thiểu 0 VNĐ

 • Phát sinh giao dịch tối thiểu 0 VNĐ

 • Giữ App trong vòng 20 ngày

 • Khách hàng không được copy link dán lên trình duyệt -> sẽ bị mất đơn.

 • Cho phép ứng dụng theo dõi

 • Cookies 07 ngày, Giới hạn đơn hàng trong thời gian lưu cookies.